Výhody pro osoby se zdravotním postižením

Otci se kvůli dlouhodobému onemocnění zhoršila pohyblivost natolik, že ho vozíme k lékařům autem, nebo ho doprovázíme v dopravě a vezeme ho na mechanickém vozíku. Je možné pro něj získat nějaké zvýhodnění ve veřejné dopravě?

Anonymní dotaz

Osoby, které se dlouhodobě potýkají se zhoršeným zdravotním stavem, který ovlivňuje např. jejich pohyblivost, si mohou zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením. Ten je dle závažnosti postižení přiznán s označením: a) TP, b) ZTP nebo c) ZTP/P.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na:

  1. bezplatnou veřejnou hromadnou dopravu,
  2. 75% slevu z ceny jízdného ve vnitrostátních vlacích a autobusech,
  3. příspěvek na mobilitu na dopravování osobní automobilovou dopravou (příspěvek ve výši 550,-/měsíc).

Držitelé průkazu ZTP/P mají zajištěnu také přepravu vodícího psa, nebo doprovázející osoby zdarma.

Držitelé všech průkazů (TP, ZTP, ZTP/P) mají:

  1. vyhrazena místa k sezení v dopravním prostředku,
  2. přednost při osobním projednávání svých záležitostí na úřadech a v dalších veřejných institucích (např. na poště), pokud je čeká delší čekání a stání.

Řada institucí nabízí také např. slevu na ceně vstupného na kulturní a sportovní akce a památky pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením.

O průkaz osoby se zdravotním postižením a příspěvek na mobilitu si lze požádat na úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.