Historie

Současnost v letech 2021 a dále

V současné chvíli poskytujeme i nadále osobní asistenci v Praze a pečovatelskou službu v Pardubickém kraji. Obě služby jsou poskytovány jako terénní – tedy přímo v domácnostech klientů. Financování je zajištěno skrze krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Spolupracujeme i s místní správou a samosprávou – služby poskytujeme na Praze 3, Praze 4, Praze 5, Praze 6, Praze 10, v Pardubicích a v České Třebové.

Nově jsme převzali řízení projektu Archa pomoci, který v sobě zahrnuje dobrovolnické centrum, poradnu, realizuje setkávání neformálních pečujících nebo organizuje výlety pro seniory.

Postupně rozšiřujeme i naší půjčovnu kompenzačních pomůcek. Naší činnost jsme rozšířili i o aktivity pro děti a mládež.


Postupný rozvoj v letech 2018-2020

Po skončení evropského projektu v roce 2018 jsme se rozhodli pokračovat v naší činnosti v oblasti sociálních služeb a to konkrétně v Pardubickém kraji, kde jsme se stali součástí sítě sociálních služeb, což nám poskytlo finanční podporu pro rozvoj v tomto kraji, a v hlavním městě Praha, kde jsme tou dobou zařazení do krajské sítě očekávali. K pečovatelské službě jsme přidali i osobní asistenci.

Velkou podporou nám během let 2018 a 2019 byli naši partneři s další podporovatelé, bez jejichž pomoci bychom přerod z pouhého testování sociální inovace 3S na plnohodnotnou sociální službu nezvládli.

Pečovatelská služba a osobní asistence, které poskytujeme, se kromě finanční efektivnosti vyznačují i dostupností – a to jak dostupností časovou (jsme k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků), tak i místní (jsme terénní službou, a tak poskytujeme naše služby přímo v místě bydliště našich klientů). Naším cílem je poskytovat klientům služby, které maximálně zohledňují individuální potřeby.

V období let 2017 až 2019 byla předsedkyní spolku Renata Zahrádková. Od roku 2019 je předsedou spolku Jakub Fraj.


Počátky v letech 2015 – 2017

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. vznikl v únoru 2015 jako jeden z výstupů sociální inovace, podpořené Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem zřízení spolku byla především pilotáž nového modelu pečovatelské služby v reálných podmínkách a na fungujícím trhu sociálních služeb. Pilotní provoz byl na podzim roku 2015 úspěšně validován nezávislými experty MPSV a na jaře 2016 bylo rozhodnuto replikovat tento úspěšný a inovativní model pečovatelské služby na další místa v České republice (opět s podporou Evropského sociálního fondu a MPSV). Partnerem projektu bylo České sdružení Církve adventistů sedmého dne, které nám poskytlo zázemí a finanční podporu.

Během realizace projektu v letech 2015 až 2018 jsme vytvořili síť regionálních poboček v 6 krajích České republiky, které zajišťovaly pečovatelskou službu v rámci efektivního modelu pečovatelské služby 3S. Výstupem projektu bylo zjištění, že v rámci testovaného modelu 3S je možné provozovat sociální služby s celkovými průměrnými náklady okolo 400,- Kč na hodinu péče, což je v porovnání s jinými modely sociálních služeb významně efektivní.

Do roku 2017 byl ve vedení spolku Samuel Vaněk v roli předsedy.


Orgány a řízení spolku

Komunitní centrum Petrklíč je spolkem dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, volí členy předsednictva (předsedu a místopředsedu), správní rady a dozorčí rady, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny vedení spolku.

Statutárním orgánem je předsednictvo, které tvoří předseda a místopředseda. Ti jednají za spolek každý samostatně. Za spolek může jednat i člen správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně za určitých okolností správní rada jako celek.

Mezi zasedáními členské schůze řídí spolek správní rada v čele s předsedou spolku. Mezi zasedáními správní rady řídí spolek předsednictvo. Na činnost spolku dohlíží dozorčí rada.