Pro neformální pečující v rámci projektu poskytujeme podporu a metodické vedení skrze poradnu a také konzultace s neformálně pečujícími. Reagujeme tak na požadavky zájemců o podobné programy, na které ale není prostor v rámci provozu klasické sociální služby. Tyto aktivity vznikly jakožto doplněk a návazné služby k aktuálně poskytovaným sociálním službám.

Naším cílem je:

  • poskytování psychosociální podpory neformálním pečujícím;
  • poskytování prostoru pro konzultace a nasměrování;
  • poskytování prostoru pro vzájemné sdílení se a obohacování se.

Zaměřujeme se na tyto oblasti:

  • podpora neformálních pečujících;
  • poradna (osobně i on-line) pro neformální pečující;
  • aktivity (vzdělávání, sdílení se, výlety) pro neformální pečující a jejich rodiny.

Neformálním pečujícím nabízíme během roku několik vzdělávacích setkání s přednáškou odborníka nebo s možností vzájemného sdílení se. Vycházíme z naší zkušenosti, kdy se na nás obrací mnoho neformálních pečujících s chutí zjišťovat nové informace či vidět nový pohled na věc.

Proto nabízíme i možnost připojit se k nám na výlety. V rámci těchto neformálních výletů je možné mezi účastníky najít i cenné kontakty.

Tyto činnosti navazují na aktivity realizované pro neformální pečující v historii Archy pomoci Praha, tak Komunitního centra Petrklíč. Archa pomoci Praha v minulosti skrze praktickou pomoc docházela do domácností zájemců na individuální konzultace. Komunitní centrum Petrklíč zase například v rámci projektu OPZ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061 s názvem „Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli soc. služeb“ vyhledávalo, propojovalo, motivovalo a vzdělávalo osoby, které neformálně pečují o své rodinné příslušníky na území okresu Ústí nad Orlicí. Tento projekt byl podpořený z ESF a Komunitní centrum Petrklíč v něm bylo partnerem.