Praktická pomoc

V rámci naší činnosti se setkáváme s různými životními situacemi a potřebami seniorů a osob se zdravotním postižením. Snažíme se jim najít potřebnou pomoc, která stabilizuje a zlepší jejich situaci a vyřeší jejich problém.

Výlety a setkávání

Archa pomoci nabízí volnočasové aktivity a prostor k setkávání seniorů a osob se zdravotním postižením. Aktivity poskytují prostor ke sdílení se, seberealizaci a rozvoji sociálních kontaktů.

Organizujeme výlety pro seniory, osoby s postižením a jejich rodiny.

Připravujeme i setkávání neformálních pečujících.

Záleží nám na tom, aby mohli senioři a osoby se zdravotním postižením prožívat příjemný a naplňující život.