Poradna při řešení náročných životních situací

  • Pomoc při zorientování se v aktuální složité životní situaci.
  • Podpora pří výběru a vyhledávání potřebných sociálních a zdravotních služeb.
  • Podpora při získávání informací týkající se sociálních dávek, důchodů, jiných sociálních výhod, nebo např. kompenzačních pomůcek.
  • Podpora rodinných příslušníků a blízkých osob při péči o seniora či osobu se zdravotním postižením.
  • Podpora při vyplňování formulářů a žádostí.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme prostřednictvím některého z našich kontaktů (viz níže), nebo v naší on-line poradně.

Komu je poradna určena?

Naše poradna je primárně určena neformálním pečujícím, seniorům a osobám s postižením.

Kontaktní údaje poradny