Projekt Archa pomoci je realizován již od roku 2015. Za dobu své existence pod Sborem CASD v Praze na Smíchově pomohl stovkám seniorů a osob se zdravotním postižením. Od roku 2021 jej provozuje Komunitní centrum Petrklíč, z.s. 


Současnost od roku 2021

Od 1. 1. 2021 zajišťuje sociální pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením pod názvem Archa pomoci Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Aktivity se postupně rozšířily i na podporu neformálně pečujícíchjako jednu z hlavních cílových skupin.

V průběhu roku 2022 jsme rozšířili náš tým o vedoucí dobrovolnického centra a zahájili jsme naší činnost i v Pardubickém a Středočeském kraji.

V roce 2023 plánujeme naší činnost realizovat v rámci tří krajů. Tým projektu se rozroste na tři pracovnice.


Počátky projektu mezi lety 2015 a 2020

V roce 2014 se Sbor CASD Praha – Smíchov rozhodl realizovat projekt sociální pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, který by dosavadní sociální pomoc více rozvinul.

Archa pomoci na začátku své činnosti navázala na tzv. diakonii sboru CASD – sociální pomoc potřebným. Jejím prostřednictvím se už od založení sboru CASD Praha – Smíchov v roce 1985 snažil sbor vnímat potřeby nemocných i těch, kteří řešili své sociální nebo osobní problémy. Vedle pomoci jednotlivcům se pořádaly také např. sbírky (finanční i materiální) a realizovali benefiční akce na podporu projektů humanitární organizace ADRANadačního fondu Umění doprovázetHELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené (benefiční koncert pořádaný pod záštitou Sociálního odboru Městské části Praha 5).

V květnu 2015 byla Archa pomoci Praha oficiálně ustanovena pomocnou organizací sboru CASD Praha – Smíchov.