Realizátoři projektu

Komunitní centrum Petrklíč byl od roku 2021 hlavním realizátorem projektu Archa pomoci, (od roku 2024 Dobrovolnické centrum a poradna Petrklíč). Sbor CASD Praha-Smíchov pak vystupuje jako patron projektu.


Partnerské organizace

Mezi naše podporovatele z řad dalších organizací je České sdružení CASD, Nadace ČEZ, ASI-CS, ČSOB a ADRA.


Jsme členy…

Jako Komunitní centrum Petrklíč jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací, Asociace nestátních neziskových organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České asociace pečovatelské služby, České rady dětí a mládeže a Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy.


Podporuje nás i státní správa a samospráva

Na místní úrovni podporuje náš projekt MČ Praha 5, MČ Praha 10 a město Česká Třebová. Dále pak Magistrát hl. m. Prahy, Pardubický kraj a Ministerstvo vnitra ČR.


Velký dík patří i velkému množství soukromých dárců. DĚKUJEME!