Video o Arše pomoci

Komunitní centrum Petrklíč je poskytovatelem sociálních a návazných služeb určených zejména pro seniory. Tyto činnost vykonáváme již od roku 2015. V roce 2021 se naše činnost rozšířila i o projekt Archa pomoci, který v sobě zahrnuje dobrovolnické centrum či poradnu. V rámci Archy pomoci pořádáme i setkávání neformálních pečujících a realizujeme výlety pro seniory. Podívejte se na video, kde naší činnost přibližujeme.

Všechna naše videa najdete na našem Youtube kanále: https://www.youtube.com/channel/UCM2DACUzam-tqklP5AxWDVQ