Příspěvek na úsporu energie ve výši 3 000,- Kč pro domácnosti vdov/vdovců

První vlna vyplácení tohoto příspěvku je určena právě pro domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a současně vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 000,- Kč. 

O Příspěvek na úsporu energií je možné žádat od 31. 1. 2023 POUZE elektronicky u Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy v rámci opatření Pomoci Pražanům.

Cílem tohoto jednorázového příspěvku ve výši 3 000,- Kč je umožnit pražským domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie. Příklady využití najdete ZDE.

Po této první vlně budou následovat ještě další dvě, o kterých Vás budeme včas opět informovat:

Od 2. 5.  budou moci o příspěvek žádat domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti.

Od 1. 8. budou moci o příspěvek žádat domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4 800,- Kč.

Pokud spadáte do více skupin, podáte jen jednu žádost a můžete si vybrat, jaký dokument přiložíte. Pokud máte nízký starobní důchod, žijete sami, ale nemáte z různých důvodů nárok na vdovský/vdovecký důchod, můžete žádat o příspěvek také, a to od srpna na základě příspěvku na bydlení do 4 800,- Kč. Pokud ještě příspěvek na bydlení přidělený nemáte, můžete se připravit tím, že o něj požádáte.

Žádost je připravena velmi jednoduše. Zadáte několik údajů o Vás a Vaší domácnosti, aby mohlo dojít k vyhodnocení, zda je příspěvek právě pro Vás. Součástí žádosti je nahrání příslušného dokladu (např. „Oznámení o přiznání státní sociální podpory“, kde je důležité číslo jednací a celková výše vyplácené státní podpory), který potvrzuje, že můžete o příspěvek žádat. Tento doklad musí být vydán nejpozději jeden kalendářní rok před datem podání žádosti. Do žádosti se uvádí číslo bankovního účtu, na který bude příspěvek vyplacen. Pokud účet nevlastníte, můžete uvést účet např. jiného člena rodiny. V případě, že nevlastníte počítač, může za Vás on-line žádost podat např. člen rodiny, sociální pracovník atd.

Žádost se podává online na stránce https://podani.socialninadacnifond.cz/

Pokud budete mít dotaz týkající se příspěvku na úsporu energií, nebo budete potřebovat pomoc s podáním žádosti, můžete se obrátit:

e-mailem na prispevek.na.energie@praha.eu kdykoli nebo telefonicky na tel. 603 382 335 v tyto dny a časy: pondělí 9.00 – 11.00, středa 9.00 – 11.00, čtvrtek 14.00 – 16.00.