Příspěvek na péči

Jak funguje příspěvek na péči? Pro koho je určený a můžu ho čerpat i já?

Anonymní dotaz

Příspěvek na péči je určen pro všechny, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby v běžném životě. Příjemce této dávky z ní může hradit jak sociální služby, které využívá, tak pomoc od druhé osoby. Může se jednat o pomoc při péči o domácnost, s nákupy, s doprovody, při osobní hygieně, při vyřizování osobních záležitostí a také např. při přípravě stravy.

Příspěvek na péči se vyplácí 1x měsíčně ve výši, která se odvíjí od tzv. „stupně závislosti“ (v kolika oblastech potřebuje dotyčný pomoci). Příspěvek na péči se vyplácí každý měsíc ve výši 880,- Kč až 19.200,- Kč.

O příspěvek je možné žádat na úřadu práce dle trvalého bydliště. Spolu se žádostí o příspěvek je třeba doložit, že žadateli někdo pomáhá (sociální služba, rodinný příslušník nebo jiná osoba).

Po podání žádosti kontaktuje žadatele úřad práce, který posuzuje jeho sociální situaci (co dotyčný zvládá, a s čím naopak potřebuje pomoci). Taktéž je žadatel vyzván, aby se podrobil lékařské prohlídce u svého praktického lékaře k zjištění aktuálního zdravotního stavu. Následně jsou sociální situace a zdravotní stav posouzeny a žadateli je určen a vyplácen příspěvek na péči.

Potřebujete pomoci s vyřízením příspěvku na péči? Neváhejte se na nás obrátit.