Nekalé praktiky vůči seniorům z praxe Policie ČR (5/7)

Zde se dočtete o jedné z dalších nekalých praktik vůči seniorům, kterou se zabývá Policie ČR.

zdroj: www.policie.cz