Nekalé praktiky vůči seniorům z praxe Policie ČR (2/7)

Přinášíme informace o jedné z dalších nekalých praktik vůči seniorům, kterou se zabývá Policie ČR.

zdroj: www.policie.cz