Kam se obrátit pro pomoc?

Dlouhodobě pečuji o svého blízkého. Existují možnosti, jak mi ulehčit?

Anonymní dotaz

Patříte-li mezi osoby, které se dlouhodobě starají o někoho ze svých blízkých, přinášíme vám několik tipů, která Vám mohou tuto péči usnadnit.

Existují různé sociální služby, příspěvky od státu, kompenzační a jiné pomůcky, které mohou při péči o blízkého člověka pomoci a usnadnit ji. Vše Vám také může pomoci, aby Váš blízký mohl setrvávat co nejdéle v domácím prostředí, nebo se naopak vrátit z nemocnice domů.

Asistenční služby

Řada organizací zajišťuje asistenční služby, díky kterým nemusíte být na péči o svého blízkého sami. Jedná se o:

  • pečovatelské služby a osobní asistence – pracovníci těchto služeb pomáhají se sebeobsluhou, zajištěním chodu domácnosti, vyřízením záležitostí nebo např. doprovody dotyčného
  • služby tísňové péče – tísňové tlačítko na ruku či na krk zajistí Vašemu blízkému spojení s dispečinkem, který v případě pádu, nebezpečí nebo jiné krizové situace spojení s dispečinkem, zajistí potřebnou pomoc. 
  • odlehčovací služby – nabízí možnost přijetí seniora či dlouhodobě nemocného na krátkodobý pobyt v řádu několika dní či týdnů; dotyčný má zajištěno ubytování, celodenní stravu, péči a také různé aktivity.

Kompenzační a jiné pomůcky

Zejména zdravotní problémy vyžadují různé pomůcky, které usnadňují pohyb, přesuny, provádění osobní hygieny, stravování nebo např. oblékání. Řadu pomůcek může předepsat praktický lékař nebo specialista na zdravotní pojišťovnu. Pomůcky lze sehnat ve specializovaných prodejnách kompenzačních pomůcek a v půjčovnách.

V případě inkontinence blízkého může ošetřující lékař předepsat také inkontinenční pomůcky (inkontinenční plenkové kalhoty, podložky atd.), které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Sociální příspěvky

K péče o druhého člověka se pojí také s náklady, které má on sám na zajištění péče o sebe nebo mu s nimi pomáhá jeho rodina. Stát nabízí několik sociálních dávek a výhod, které mohou pomoci finančně zvládnout tuto dobu. Ať už se jedná o příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, průkaz osoby se zdravotním postižením nebo např. příspěvek na mobilitu. Dávky spravuje úřad práce dle místa bydliště seniora nebo osoby se zdravotním postižením. Zde lze o ně zažádat. 

Finanční pomoc pečujícímu

V případě, že péče o blízkého omezuje z menší či větší části pečujícího v jeho pracovní aktivitě, může mu výpadky příjmu kompenzovat stát různými dávkami a podporami. Jednak jej může podpořit blízký z příspěvku na péči, který dostává na zaplacení si služeb a péči od druhých osob. Pokud je pečující vedený u příspěvku na péči jako osoba, která se stará, může se mu dle stanovených podmínek započítávat doba péče jako náhradní doba pro důchodové pojištění.

Dále si může pečující osoba zažádat o ošetřovné – krátkodobé (9denní) a dlouhodobé (až 90 dní).