Senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří prožívají náročné životní situace, nemusí být na jejich řešení sami! Nabízíme jim pomoc, podporu a nasměrování, ať už na jejich změnu nestačí sami nebo s pomocí své rodiny a blízkých.

Pomoc a podporu nabízíme také rodinným příslušníkům a blízkým osobám, které se starají o seniora nebo osobu se zdravotním postižením.


Činnost a aktivity Archy pomoci Praha

Poradna – pomoc a podpora při řešení náročných životních situací

 • Pomoc při zorientování se v aktuální složité životní situaci.
 • Podpora pří výběru a vyhledávání potřebných sociálních a zdravotních služeb.
 • Příprava domova a pomoc při zajištění služeb před návratem seniora či osoby se zdravotním postižením z nemocnice.
 • Podpora vzájemné pomoci a svépomoci v rámci komunity seniora či osoby se zdravotním postižením.
 • Podpora při získávání informací týkající se sociálních dávek, důchodů, jiných sociálních výhod nebo např. kompenzačních pomůcek.
 • Podpora rodinných příslušníků a blízkých osob při péči o seniora či osobu se zdravotním postižením.
 • Podpora při vyplňování formulářů a žádostí.
 • Provázení a pomoc při změně bydlení (např. konzultace a pomoc s vyhledáním vhodné sociální služby, pobytového zařízení, při žádosti o obecní bydlení atd.) a řešení záležitostí souvisejících se změnou bydliště.

Praktická pomoc

 • Pomáháme vyřídit záležitosti na úřadech a při jednání s institucemi a organizacemi, které zajišťují služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • V případě, že senior potřebuje zajistit pravidelnou pomoc v domácnosti, při sebeobsluze, doprovodech a dalších činnostech, nabízíme v rámci Komunitního centra Petrklíč i profesionální sociální služby – osobní asistenci a pečovatelskou službu.

Dobrovolnictví

 • Senioři a osoby se zdravotním postižením mají možnost pravidelně trávit čas spolu s dobrovolníkem. Společně si mohou povídat, jít na procházku, za kulturou nebo se věnovat dalším společným aktivitám.
 • Aktuálně máme akreditovaný dobrovolnický program u Ministerstva vnitra ČR.

Aktivity

 • Archa pomoci nabízí volnočasové aktivity a prostor k setkávání seniorů a osob se zdravotním postižením. Aktivity poskytují prostor ke sdílení se, seberealizaci a rozvoji sociálních kontaktů.
 • Organizujeme výlety pro seniory, osoby s postižením a jejich rodiny.
 • Připravujeme i setkávání neformálních pečujících.

Pastorační a duchovní doprovázení

 • Nabízíme možnost setkání s pastory a duchovními, kteří provází v těžkých životních obdobích.

Pro koho tu jsme?

Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením? Staráte se o někoho ze své rodiny či blízkých? Nezůstávejte ve své situaci sami! Jsme tu pro vás.

Pomoc nabízíme zejména na území hlavního města Prahy a v přilehlých obcích ve Středočeském kraji. Aktuálně pracujeme na rozšíření naší činnosti do dalších krajů.