Ohlédnutí za seminářem o péči v domácím prostředí

V neděli 21. 8. 2022 se v prostorech Pacientského hubu uskutečnilo setkání pro neformální pečující, tedy pro ty, kteří pečují o někoho v domácím prostředí. Seminář byl zaměřen na seznámení se sociálními dávkami, službami a kompenzačními pomůckami, které jsou pomocí pro toho, kdo péči potřebuje, nebo ji sám zajišťuje.