17. 4. od 10:00 hod – Seminář Bezpečnost pro seniory

Setkáme s příslušníky Městské policie hl. města Prahy, kteří k nám zavítali již v minulém roce a jejich seminář měl velký úspěch. Nyní se seznámíme s tím, co máme dělat v případě nejrůznějších mimořádných událostí a také pronikneme do tajů kriminalistiky.


A co bude obsahem?


Mimořádná událost – Program bude zaměřen na situace, které ohrožují především život a zdraví, ale i majetek. Cílem programu bude poučit posluchače, jak se správně zachovat při mimořádné události (např. povodeň, orkán, požár, dopravní nehoda atd.) a jak podniknout správné kroky k úspěšnému zvládnutí situace. Posluchači také v rámci přednášky obdrží drobný materiál k ochraně zdraví při mimořádných událostech.

Kriminalistika – Cílem přednášky bude zvyšovat informovanost stavu kriminality na území hl. m. Prahy, vést je ke všímavosti a sledování svého okolí. Senioři budou seznámeni se základními pojmy z oblasti kriminalistiky, její historií a významu pro společnost. Program je také zaměřen na rozeznávání základních druhů kriminalistických
stop, informace o práci kriminální policie při jejich zjišťování a zajišťování. Stěžejním bodem tohoto programu bude popis pachatele.


Těšíme se na vás na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10.